16. detsembril 2019 ilmunud teadusväljaande „Proceedings Estonian Academy of Security Sciences” 18. numbris on avaldatud meie büroo partneri Sille Allikmetsa artikkel pealkirjaga “Hea halduse koht ja sisu Eesti õiguses kohtu- ja õiguskantsleri praktikal põhineva terminoloogilise mitmekesisuse näitel”. Artiklis võrreldakse Eesti õiguses kasutatavaid erinevaid hea halduse-alaseid termineid „õigus heale haldusele”, „hea halduse põhimõte” ja „hea halduse tava” nende sisuelementide kaudu, et selgitada, kas eesti õiguspraktika sisustab head haldust õiguse, põhimõtte või tavana sarnaselt või erinevalt, võimaldamaks igaühel oma rikutud õiguste kaitsel arusaadavalt tugineda heale haldusele kas siis õiguse, põhimõtte või hoopis tavana.

Rahvusvahelises väljaandes GRUR International 1/2019 ilmus Eesti Vabariigi Riigikohtu autoriõigusalase kohtuotsuse (29. Novembrist 2017 kohtuasjas nr 2-14-56641) tõlge koos büroo partneri Elise Vasamäe poolse selgitava kommentaariga. Vaadake lähemalt: http://www.grur.org/uploads/media/GRUR-Int_01_2019_Inhalt_fertig_01.pdf

Büroo partner Elise Vasamäe jagas Maalehes nõuandeid, kuidas Facebookis fotosid õiguspäraselt kasutada. Lugege lähemalt: https://maaleht.delfi.ee/news/seadus/seadus/kas-facebooki-tohib-ules-panna-vooraid-fotosid?id=84964345

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaati Elise Vasamäe’d tunnustati Viivisekalkulaatori loomise eest tiitliga Aasta Advokaat 2016.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaate Elise Vasamäe’d ja Kersti Kägi autasustati tulemusliku tegevuse eest õigusteenuse osutamisel Tallinna Tuletõrjeühingu teeneteristiga.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo nõustas NCC kontserni ümberkorraldustes ning Bonava ärinime ja äristruktuuri kasutusele võtmisel.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo esindas AS-i Olerex tanklaketi Lukoil omandamisel.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat Elise Vasamäe algatusel, initsiatiivil ja eestvedamisel loodi veebirakendus viivisekalkulaator (http://www.viivisekalkulaator.ee), mis võimaldab arvutada seadusjärgset intressi ja viivitusintressi väga lihtsalt ja kiiresti.

Loe lähemalt viivisekalkulaatori saamisloost:  http://tehnika.postimees.ee/v2/3716151/volglaste-ja-laenajate-roomuks-tuntud-advokaat-loi-viivisekalkulaatori

Aavik & Partnerid Advokaadibürool täitus märtsis 2016.a kümnes  tegutsemisaasta!
Viide: http://www.aripaev.ee/uudised/2016/01/29/5000-firmat-mis-tanavu-juubelit-tahistavad

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaadile Andres Aavik´ule omistati 2016.a üldkogul Eesti Advokatuuri teenetemedal pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös.
Viide: https://advokatuur.ee/est/advokatuur/teenetemedalid

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo büroojuht Piret Kivisaar osales edukalt Eesti Advokatuuri poolt väljakuulutatud üliõpilastööde konkursil bakalaureusetööga "Meedia mõju advokaadikutse mainele Eestis".
Viide artiklile: https://advokatuur.ee/est/uudised.n/advokatuuri-2016--a-uliopilastoode-konkursi-voitjad-on-selgunud

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo esindas OÜ-d Vestros kaebuses Tallinna Ettevõtlusameti korralduse reklaamimaksu määramiseks tühistamiseks ning sai positiivse Riigikohtu lahendi.
Viide lahendile: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/12355.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo nõustas OÜ-d Jazz Pesulad kontserni ümberstruktureerimisel ning uuenduslike tarkvaralahenduste kasutusele võtmisel.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo esindas AS-i Spratfil saneerimismenetluse algatamisel.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo on välja töötanud AS-i Elcogen efektiivse optsioonisüsteemi.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo viis edukalt läbi AS-i Elcogen aktsiaemissiooni mahuga 5 miljonit eurot.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo esindas edukalt Polar Tekstiil OÜ-d maksuvaidluses Maksu- ja Tolliametiga (MTA). Menetluse tulemusena tühistati maksuotsus, mille alusel pidas MTA Polar Tekstiil OÜ-d Eesti suurimaks maksuvõlgnikuks.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo nõustas klienti AS-i Dagöplast aktsiate võõrandamistehingul.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo esindas edukalt Itaalia äriühingut Angelo Cremona S.p.A kohtuvaidluses Kohila vineerivabriku seadmete lepingule vastavuse osas, mille tagajärjel jäeti rahuldamata nende vastu esitatud ligi miljoni euro suurune rahaline nõue.
Viide lahendile: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=150397562

Aavik ja Partnerid Advokaadibüroo esindas S. Mulyari ja OAO AIT Riigikohtu üldkogul ja eelnevates kohtuinstantsides, mille tulemusel klient sai Maksu- ja Tolliameti vastu positiivse otsuse. Riigikohtu üldkogu otsusega tunnistati väärteomenetluse seadustiku § 114 lg 1 p 2 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda menetlusvälisel isikul esitada maakohtule kaebust väärteomenetluse seadustiku § 73 lg 1 kohaselt üldmenetluses tehtud otsuse osa peale, millega konfiskeeritakse menetlusvälisele isikule kuuluv transpordivahend.
Viide lahendile: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=187596431.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo esindas edukalt AS-i Emor nii kohtuvälises kui ka kohtumenetluses konkurentsiõiguslikus vaidluses Konkurentsiameti vastu.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo on nõustanud mitmeid kliente Finantsinspektsioonis tegevuslubade taotlemise menetluses.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo on edukalt esindanud kliente suurte ja oluliste kinnisvaratehingute tegemisel ning erinevates ehitus- ja riigihankevaidlustes.